2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok I. félév
  Általános növénytan (TVMH BSc.)
  Általános növénytan (VMH BSc. nappali)
  Általános növénytan (VMH BSc. levelező)
  Dendrológia
  Élőhelyvédelem
  Erdészeti növénytan
  Etnobotanika (EMH BSc.)
  Etnobotanika (KTH BSc.)
  Etnobotanika (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (EMH BSc.)
  Gombaismeret (KMH BSc.)
  Gombaismeret (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (VMH BSc. nappali)
  Gombaismeret (VMH BSc. levelező)
  Növényanatómia és élettan (KMH BSc.)
  Növényanatómia és élettan (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (EMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (TVMH BSc.)
  Vegetációismeret (KMH)
  Vegetációismeret (KMH BSc.)
  Vegetációismeret (KTH BSc.)
  Vegetációismeret (TVMH BSc.)Természetvédelmi biológia (TVMH BSc.)
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: E81-111
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Dr. Bartha Dénes, Tar Teodóra, Dr. Csiszár Ágnes
Jellege: kötelező a Természetvédelmi Mérnöki BSc. Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 3.
Órakerete: 2 óra előadás + 0 óra gyakorlat hetente
Önálló munka: 2 óra hetente
Kreditérték: 2


II. A tantárgy oktatásának célja

A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat azokkal a biológiai ismeretekkel, amelyek szükségesek a természetes populációk és életközösségek megőrzéséhez és védelméhez, a természetvédelmi munkához.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: A természetvédelmi biológia fogalmának meghatározása. A biodiverzitás értelmezése és értékelése. A biodiverzitást veszélyeztető tényezők (kihalás, élőhelypusztulás, -fragmentáció, -leromlás; túlhasznosítás, idegenhonos fajok és betegségek) elemzése. A populáció- és fajszintű védelem lehetőségeinek ismertetése: új populációk létrehozása, a természetes élőhelyen belüli és kívüli védelem. A természetvédelem gyakorlati lehetőségeinek ismertetése: védett területek létrehozása és tervezése; a védett területek természetvédelmi kezelése, nem védett területek természetvédelmi jelentősége, élőhely-helyreállítás. A természetvédelem és a társadalom kapcsolatának elemzése: a természetmegőrzés jogi, finanszírozási és gazdaságpolitikai eszközei. A természetvédelem hazai szerkezete és pioritásai.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Általános állattan (E20-105), Növényrendszertan (E81-129)

 

Ráépülő tárgyak: -


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy oktatása előadások formájában történik, ahol fóliák és diák segítségével folyik a demonstrálás.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

-


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a biodiverzitást veszélyeztető tényezőket,

jártasság szintjén ismerjék a faj- és populációvédelem gyakorlati lehetőségeit,

ismereti szinten ismerjék a természetvédelem jogi, gazdaságpolitikai és finanszírozási eszközeit.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Standovár T. - Primack, R. B. (2001): A természetvédelmi biológia alapjai. - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 

Ajánlott:

Magyar nyelvű:

Bartha et al. (1993): Nemzeti biodiverzitás megőrzési stratégia. Magyar Tudomány 8: 983-1010.

Carson R. (1994): Néma tavasz. Katalizátor Iroda, Budapest.

Frank T. (szerk.) (2000): Természet - erdő - gazdálkodás. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Pro Silva Hungaria Egyesület, Eger.

Juhász-Nagy P. (1993): Az eltűnő sokféleség. Scientia Kiadó, Budapest

Margóczi K. (1998): Természetvédelmi biológia. JATE press, Szeged.

Mátyás Cs. (szerk.) (1996): Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Somogyi Z. (szerk) (2001): Erdő nélkül? L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest.

Természet Világa 126. évf. (1995) I. és II. különszáma

Vida G. (2003): Helyünk a bioszférában. Typotex Kiadó, Budapest.

 

Idegen nyelvű:

Malcolm L. H. (1996): Fundamentals of Conservation Biology. - Blackwell Science Inc., Cambridge.

Peggy L. - Kareiva P. M. (1998): Conservation Biology. - Chapman & Hall, New York.

Primack R. B. (1998): Essentials of Conservation Biology. - Sinauer Associates, Sunderland. (a kötelező irodalom alapját képező tankönyv)

Soulé M. E. (ed.) (1986): Conservation Biology: The Science of Scarcity and Diversity. - Sinauer Associates, Sunderland.

Soulé M. E. (ed.) (1987): Viable Populations for Conservation. - Cambridge University Press, Cambridge.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• összevetés a külföldi társintézményekkel,

• diplomatervek, TDK-dolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.