2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok I. félév
  Általános növénytan (TVMH BSc.)
  Általános növénytan (VMH BSc. nappali)
  Általános növénytan (VMH BSc. levelező)
  Dendrológia
  Élőhelyvédelem
  Erdészeti növénytan
  Etnobotanika (EMH BSc.)
  Etnobotanika (KTH BSc.)
  Etnobotanika (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (EMH BSc.)
  Gombaismeret (KMH BSc.)
  Gombaismeret (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (VMH BSc. nappali)
  Gombaismeret (VMH BSc. levelező)
  Növényanatómia és élettan (KMH BSc.)
  Növényanatómia és élettan (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (EMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (TVMH BSc.)
  Vegetációismeret (KMH)
  Vegetációismeret (KMH BSc.)
  Vegetációismeret (KTH BSc.)
  Vegetációismeret (TVMH BSc.)Növényanatómia és élettan (KTH BSc.)
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: E81-101
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Dr. Csiszár Ágnes egyetemi docens, Tar Teodóra egyetemi adjunktus
Jellege: kötelező a Környezettan BSc. Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás + gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 1.
Órakerete: 2 óra előadás + 1 óra gyakorlat hetente
Önálló munka: 3 óra hetente
Kreditérték: 3 (2 előadás + 1 gyakorlat)


II. A tantárgy oktatásának célja

Alapozó tantárgy, ezért az a célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a sejttani, morfológiai, anatómiai ismereteket, bepillantást engedjen a legfontosabb élettani folyamatokba, megmutassa a környezet hatásait a növények anyagcseréjére, morfológiájára. Célja, hogy megalapozza a Növényismeret és a Vegetációismeret tantárgyak megértését és elsajátítását.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: A növényi szervek alaktana, vegetatív és ivaros szaporodás a növényvilágban. A növényi sejt felépítése, növényi szövetek. A növényélettani folyamatok, a növények és a környezet kölcsönhatásának bemutatása.

 

Gyakorlat: A növények morfológiai jellemzőinek és a növényi szöveteknek a bemutatása és gyakorlása.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: -

 

Ráépülő tárgyak: Növényismeret (E81-103), Vegetációismeret (E81-109), Természetvédelmi biológia (E81-111), Mikrobiológia (E82-111)


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tananyag az előadásokon projektor felhasználásával PowerPointos formátumban kerül bemutatatásra. Az alaktani gyakorlatok során a hallgatók a morfológiai jellemzőket élő anyagon, valamint herbáriumi lapokon tanulmányozzák. A szövettani gyakorlatok során a növényi szövetekkel a hallgatók mikroszkóp segítségével ismerkednek meg.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

-


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a növények anatómiai, morfológiai jellemzőit és azok kapcsolatát az élettani folyamatokkal,

jártasság szintjén ismerjék az ökológiai tényezők hatását a növények növekedésére és fejlődésére vonatkozóan,

ismereti szinten ismerjék a fatesttípusokat azok anatómiai jellege alapján, valamint legyenek tisztában a növényi sejtek, szövetek és szervek felépítésével.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Bolgár J. (1999): Általános növénytan I. (Növényszervezettan és növényalaktan). - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Bolgár J. (1999): Általános növénytan II. (Növényélettan). - Egyetemi jegyzet, Sopron.

 

Ajánlott:

Haraszty Á. (1988): Növényszervezettan és növényélettan. - Tankönyvkiadó, Budapest.

Járainé K. M. (1988): Pollenháború. - Móra Ferenc Ifjúsági könyvkiadó, Budapest.

Pethő M. (1998): A növényélettan alapjai. - Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács M. - Podani J. - Tuba Z. - Turcsányi G. (1986): A környezetszennyezést jelző és mérő élőlények. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Fischer E. (1994): Sejtbiológia. - Egyetemi jegyzet, Budapest.

Butterfield, B. G. - Meyland, B. A. - Peszlen, I. M. (1997): A fatest háromdimenziós szerkezete. - Faipari Tudományos Alapítvány, Budapest.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• szakdolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.