2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok I. félév
  Általános növénytan (TVMH BSc.)
  Általános növénytan (VMH BSc. nappali)
  Általános növénytan (VMH BSc. levelező)
  Dendrológia
  Élőhelyvédelem
  Erdészeti növénytan
  Etnobotanika (EMH BSc.)
  Etnobotanika (KTH BSc.)
  Etnobotanika (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (EMH BSc.)
  Gombaismeret (KMH BSc.)
  Gombaismeret (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (VMH BSc. nappali)
  Gombaismeret (VMH BSc. levelező)
  Növényanatómia és élettan (KMH BSc.)
  Növényanatómia és élettan (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (EMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (TVMH BSc.)
  Vegetációismeret (KMH)
  Vegetációismeret (KMH BSc.)
  Vegetációismeret (KTH BSc.)
  Vegetációismeret (TVMH BSc.)Vegetációismeret (KMH BSc.)
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: E81-109
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Jellege: kötelezően választható a Környezetmérnöki BSc. Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás + gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 5.
Órakerete: 3 óra hetente (2 óra előadás + 1 óra gyakorlat)
Önálló munka: 3 óra hetente
Kreditérték: 3


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a hallgatókkal a vegetáció egységeit, felvételezésük és kiértékelésük módszereit, a bennük végbemenő folyamatokat, és alapot nyújtani a tájrendezési, tájértékelési tantárgyakhoz.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: Történeti áttekintés, a növényvilág szerveződési szintjeinek és a populációbiológiai alapoknak ismertetése. A vegetációstruktúra, vegetációdinamika és a vegetációkomplexek tárgykörébe tartozó jelenségek és folyamatok ismertetése. A vegetációosztályozás alapelveinek, alapfogalmainak, a Föld és Európa növényformációinak bemutatása, a Kárpát-medence élőhelytípusainak elemzése. Az élőhelyfelvételezés és térképezés, élőhelyleromlás és átalakulás, valamint az élőhelyértékelés témaköreinek tárgyalása.

 

Gyakorlat: A vegetációfelmérés és -felvételezés eszközeinek megismerése, vegetációtérképezés, a Kárpát-medence növénytársulásainak megismerése diavetítéses és terepi gyakorlatok keretében.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Növényanatómia és élettan (E81-101)

 

Ráépülő tárgyak: -


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy oktatása előadások formájában történik, ahol fóliák és diák segítségével folyik a demonstrálás. Év végén az egyhetes tanulmányút keretében az élőhelyek jelentős részét a terepen tanulmányozzuk.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

-


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a hazai élőhelyeket,

jártasság szintjén ismerjék a vegetációdinamika és -struktúra törvényszerűségeit,

ismereti szinten ismerjék Európa és a Föld vegetációtípusait.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Bartha D. (2001): Vegetációismeret. - Egyetemi segédlet, Sopron.

 

Ajánlott:

Hortobágyi T. - Simon T. (szerk.) (1981): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. - Tankönyvkiadó, Budapest.

Szmorad F. - Tímár G. (szerk.) (1995): Növénytársulástani és ökológiai tanulmányok. - TILIA I., Sopron.

Vancsura R. (1989): Növényföldrajz. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Dierschke, H. (1994): Pflanzensoziologie. - Ulmer Verlag, Stuttgart.

Fekete G. - Molnár Zs. - Horváth F. (1996): A magyarországi élőhelyek leírása és határozókönyve. - Vácrátót.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• összevetés a bel- és külföldi társintézményekkel,

• diplomatervek, TDK-dolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.