2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok I. félév
  Általános növénytan (TVMH BSc.)
  Általános növénytan (VMH BSc. nappali)
  Általános növénytan (VMH BSc. levelező)
  Dendrológia
  Élőhelyvédelem
  Erdészeti növénytan
  Etnobotanika (EMH BSc.)
  Etnobotanika (KTH BSc.)
  Etnobotanika (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (EMH BSc.)
  Gombaismeret (KMH BSc.)
  Gombaismeret (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (VMH BSc. nappali)
  Gombaismeret (VMH BSc. levelező)
  Növényanatómia és élettan (KMH BSc.)
  Növényanatómia és élettan (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (EMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (TVMH BSc.)
  Vegetációismeret (KMH)
  Vegetációismeret (KMH BSc.)
  Vegetációismeret (KTH BSc.)
  Vegetációismeret (TVMH BSc.)Gombaismeret (VMH BSc. nappali)
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: E81-115
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Jellege: kötelezően választható a Vadgazda Mérnöki BSc. Szak nappali tagozatos hallgatói számára
Oktatásának módja: gyakorlat
Számonkérés módja: félévközi jegy
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 1.
Órakerete: 2 óra hetente
Önálló munka: 2 óra hetente
Kreditérték: 3


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertesse a hallgatókat erdeink és a füves élőhelyek leggyakoribb gombáival, elsajátítsák ezek felismerését, valamint bemutassa a gombák szerepét, elfoglalt helyét az ökoszisztémákban.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Gyakorlat: A különböző fajok morfológiai jellemzőinek, élőhelyeinek, egyéb tulajdonságainak bemutatása képek, herbáriumi anyagok segítségével. Elméleti háttér megteremtése kiselőadások keretében.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: -

 

Ráépülő tárgyak: -


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy gyakorlatait demonstrációs anyagok segítik: PowerPointos dokumentumok, ábratáblák, színes diapozitívok, fólián lévő ábrák.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

A hallgatók a félévközi jegyet két zárthelyi dolgozat megírásával szerzik meg.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a legfontosabb mérgező és ehető gombafajokat,

jártasság szintjén ismerjék a ritkább gombákat,

ismereti szinten ismerjék a gombamérgezéseket, a gombák szervezettanát.


VIII. Irodalom

Kötelező:

-

 

Ajánlott:

Albert L. - Locsmándi Cs. - Vasas G. (1995): Ismerjük fel a gombákat. - GABO, Budapest.

Albert L. - Locsmándi Cs. - Vasas G. (1997): Ismerjük fel a gombákat 2. - GABO, Budapest.

László N. (szerk.) (1981): Mérges gombák. Gombamérgezések. - Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Rimóczi I. (1984): 88 színes oldal a leggyakoribb gombákról. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Rimóczi I. (1992-2007): Gombaválogató I-VIII. - Szépia Kiadó (I-III.), Szaktudás Kiadó (IV-VIII.), Budapest.

Jakucs E. (1998): Bevezetés a mikológiába. - ELTE egyetemi jegyzet, Budapest.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• diplomatervek, TDK-dolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• távlati cél: liofilizált anyagok beszerzés, vagy készítése a tanult fajokról,

• a diagyűjtemény fejlesztése.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.