2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok I. félév
  Általános növénytan (TVMH BSc.)
  Általános növénytan (VMH BSc. nappali)
  Általános növénytan (VMH BSc. levelező)
  Dendrológia
  Élőhelyvédelem
  Erdészeti növénytan
  Etnobotanika (EMH BSc.)
  Etnobotanika (KTH BSc.)
  Etnobotanika (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (EMH BSc.)
  Gombaismeret (KMH BSc.)
  Gombaismeret (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (VMH BSc. nappali)
  Gombaismeret (VMH BSc. levelező)
  Növényanatómia és élettan (KMH BSc.)
  Növényanatómia és élettan (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (EMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (TVMH BSc.)
  Vegetációismeret (KMH)
  Vegetációismeret (KMH BSc.)
  Vegetációismeret (KTH BSc.)
  Vegetációismeret (TVMH BSc.)Általános növénytan (VMH BSc. nappali)
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: E81-135
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr.Király Gergely egyetemi docens
Előadója: Dr. Király Gergely egyetemi docens
Jellege: kötelező a Vadgazda Mérnöki BSc. Szak nappali tagozatos hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás + gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 1.
Órakerete: 2 + 2 óra hetente
Önálló munka: 4 óra hetente
Kreditérték: 2 (2 előadás + 2 gyakorlat)


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a vadgazda mérnök hallgatókat a legfontosabb alaktani és ökomorfológiai ismeretekkel, továbbá a növényrendszertan alapjaival, a hazánkban őshonos és a fontosabb adventív fásszárú növényfajok tulajdonságaival.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: Alaktani, ökomorfológiai alapfogalmak. Rendszertani alapismeretek. A magyarországi dendroflóra rendszertani áttekintése, a fajok ökológiai igényeinek, hazai előfordulásának és élőhelyeinek ismertetése.

 

Gyakorlat: Morfológiai alapfogalmak gyakorlása. A hazánkban őshonos és a fontosabb adventív fásszárú növényfajok növények bemutatása, felismerése.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: -

 

Ráépülő tárgyak: Alkalmazott növénytan (E81-137), Magyar növényvilág ismerete (E81-119)


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

Az előadások során az ismertetésre kerülő fajokat rendszertani sorrendben vesszük, valamennyi fajról, azok fontosabb részleteiről színes diákat mutatunk be, illetve összehasonlító herbáriumi anyagot adunk közre. A hasonló alaktani bélyegekkel rendelkező fajok elkülönítését rajzos ábrák is segítik. Infrastruktúrális szükséglet: projektor, diavetítő, ábratáblák, herbáriumok.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

A félév során alaktani és ökomorfológiai ismeretekből és a rendszertan anyagából egy-egy (összesen két) alkalommal írásbeli számonkérés (ZH) történik. Az év végi számonkérés során a tanult fajokat kell felismerni herbáriumi lapokról és fényképekről, ezen felül számon kérjük az elterjedésre, előfordulásra, ökológiai igényre, élőhelyre, vadgazdálkodási jelentőségre vonatkozó ismereteket is.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a hazánkban élő legfontosabb fajokat,

jártasság szintjén ismerjék a vadgazdálkodási szempontból kevésbé jelentős erdei növényeket és gyomokat,

ismereti szinten ismerjék a fontosabb védett növényeket, adventív fajokat.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Bartha D. (1998): Dendrológia. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

 

Ajánlott:

Csapody I. - Csapody V. - Rott F. (1966): Erdei fák és cserjék. - OEF, Budapest.

Bartha D. (1996): Fa- és cserjehatározó. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Simon T. (2000): A magyarországi edényes flóra határozója. - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Farkas S. (szerk.) (1999): Magyarország védett növényei. - Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Engloner A. - Penksza K. - Szerdahelyi T. (2002): A hajtásos növények ismerete. - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• szakdolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.