2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok I. félév
  Általános növénytan (TVMH BSc.)
  Általános növénytan (VMH BSc. nappali)
  Általános növénytan (VMH BSc. levelező)
  Dendrológia
  Élőhelyvédelem
  Erdészeti növénytan
  Etnobotanika (EMH BSc.)
  Etnobotanika (KTH BSc.)
  Etnobotanika (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (EMH BSc.)
  Gombaismeret (KMH BSc.)
  Gombaismeret (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (VMH BSc. nappali)
  Gombaismeret (VMH BSc. levelező)
  Növényanatómia és élettan (KMH BSc.)
  Növényanatómia és élettan (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (EMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (TVMH BSc.)
  Vegetációismeret (KMH)
  Vegetációismeret (KMH BSc.)
  Vegetációismeret (KTH BSc.)
  Vegetációismeret (TVMH BSc.)Etnobotanika (EMH BSc.)
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: E81-121
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Vidéki Róbert egyetemi tanársegéd
Jellege: szabadon választható az Erdőmérnöki BSc. Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: gyakorlat
Számonkérés módja: félévközi jegy
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 1.
Órakerete: 2 óra hetente
Önálló munka: 1 óra hetente
Kreditérték: 3


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a hallgatókkal a tanult növényeket a nyelvészet, a néprajz és a hagyományos népi növényismeretet szemszögéből. Bemutatni, hogy a kultúrák milyen hasznosítási, kultikus, illetve népszokásbeli kapcsolatban állnak a növényvilággal. Tovább mélyíteni a fajismeretet.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Gyakorlat: Az etnobotanika tárgya, jelentősége. Növénynevek etimológiája. Népi növényismeret: a növények szerepe a táplálkozásban, a gyógyításban, egészségmegőrzésben, a növényekhez fűződő babonák, hiedelmek, a növények felhasználása a népi iparban. Festőnövények, mérgező növények, fűszernövények, népi gyógynövények, textilnövények, régi gyümölcsfajták.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: -

 

Ráépülő tárgyak: -


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A gyakorlatok során a fajokat felhasználásuk szerint csoportosítva mutatjuk be. Infrastruktúrális szükséglet: projektor.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

A félévközi jegy megszerzésének feltétele megadott fajokról meghatározott szempontok szerinti kismonográfia készítése.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék az etnobotanikai csoportosítást és a fontosabb fajok felhasználási lehetőségeit,

jártasság szintjén ismerjék az etnobotanika alapvető irodalmát,

ismereti szinten ismerjék a ritkább fajokhoz kötődő etnobotanikai jellemzőket.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Szabó T. A. - Péntek J. (1978, 1998): Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. - Kriterion, Bukarest.

 

Ajánlott:

Haraszti E. (1985): Mérgező növények, növényi mérgezések. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Melius P. (1978): Herbarium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól. - Kriterion, Bukarest.

Natter-Nád M. (1939): Virágos könyv. Budapest.

Natter-Nád M. (1942): Új virágos könyv. Budapest.

Natter-Nád M. (1964): Újabb virágoskönyv. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Péntek J., Szabó A. (1985): Ember és növényvilág. - Kriterion, Bukarest.

Rapaics R. (1932): A magyarság virágai.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• szakdolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.