2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok I. félév
  Általános növénytan (TVMH BSc.)
  Általános növénytan (VMH BSc. nappali)
  Általános növénytan (VMH BSc. levelező)
  Dendrológia
  Élőhelyvédelem
  Erdészeti növénytan
  Etnobotanika (EMH BSc.)
  Etnobotanika (KTH BSc.)
  Etnobotanika (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (EMH BSc.)
  Gombaismeret (KMH BSc.)
  Gombaismeret (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (VMH BSc. nappali)
  Gombaismeret (VMH BSc. levelező)
  Növényanatómia és élettan (KMH BSc.)
  Növényanatómia és élettan (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (EMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (TVMH BSc.)
  Vegetációismeret (KMH)
  Vegetációismeret (KMH BSc.)
  Vegetációismeret (KTH BSc.)
  Vegetációismeret (TVMH BSc.)Élőhelyvédelem
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: ENNAÉHVÉD
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Király Gergely egyetemi docens
Előadója: Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, Dr. Király Gergely egyetemi docens
Jellege: kötelező a Természetvédelmi Mérnöki Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás + gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium + gyakorlati jegy
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 5.
Órakerete: 2 + 3 óra hetente
Önálló munka: 5 óra hetente
Kreditérték: 5


II. A tantárgy oktatásának célja

A tantárgy célja, hogy a magyarországi élőhelyeket bemutassa, azok védelmének és fenntartásának módszereit ismertesse állattani és növénytani szempontból.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: Az élőhely, élettér és életközösség fogalma; a természetes, természetközeli és mesterséges élőhelyek csoportosítási lehetőségei. A magyarországi természetes élőhelyek bemutatása. Leromlási folyamatok a magyarországi természeti területeken. A hemeróbia fogalma, becslési lehetőségei. Regenerációs folyamatok a magyarországi természeti területeken, a regeneráció mérési lehetőségei. Természetvédelmi feladatok a természetes élőhelyeken. A nem természetes élőhelyek védelmének szükségessége. Az élőhelyvédelem, mint az állatvédelem és a vadgazdálkodás alapja. Mezei élőhelyek védelme és fejlesztése. Vízi élőhelyek védelme és fejlesztése. Erdei élőhelyek védelme és fejlesztése.

 

Gyakorlat: A hazai élőhelytípusok természetvédelmi és fejlesztési problémáinak tételes ismertetése, részben blokkosított terepi gyakorlatok keretében.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Vegetációismeret (ENNAVEGISM), Ökológia (ENNAÖKOLO)

 

Ráépülő tárgyak: Természetvédelmi kutatások (ENNATERKUT)


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy előadásainak megtartását, a tananyag megértését demonstrációs anyagok segítik: ábratáblák, színes diapozitívok, fólián lévő ábrák, multimédiás anyagok, illetve példaként szolgáló kutatás-fejlesztési dokumentációk. Az előadások keretében a gyakorlati életben dolgozó kollégákkal való konzultálásra is van lehetőség.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

Évközi számonkérés nincs, a félév elfogadásának feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel. Év végi számonkérés kollokvium formájában, szóban ill. írásban történik, előre megadott tételsor alapján.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a természetes élőhelyeket, az élőhelyfejlesztés tervezési lehetőségeit, korlátait,

jártasság szintjén ismerjék a természetes élőhelyek veszélyeztető tényezőit, az apróvad állomány környezeti igényeit és viszonyait,

ismereti szinten ismerjék a természetes élőhelyek megőrzési, regenerálási lehetőségeit, az általános mezei és vízi élőhelyfejlesztési ismereteket.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Szmorad F. - Tímár G. (szerk.) (1995): Növénytársulástani és ökológiai tanulmányok. - TILIA Vol. I., Sopron.

Faragó S. (1997): Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban. - Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 

Ajánlott:

Csapody I. - Halupa L. - Keszthelyi I. (1995): Irányelvek a természetvédelem alatt álló erdők kezelésére. - KTM, Budapest.

Borhidi A. et al. (1998): Vörös Könyv. Magyarország veszélyeztetett növénytársulásai. - Akadémiai Kiadó, Budapest.

Láng E. (szerk.) (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer I-X. - MTA ÖBKI - MTM, Budapest.

Frisnyák S. (1990): Magyarország történeti földrajza. - Tankönyvkiadó, Budapest.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• összevetés a külföldi társintézményekkel,

• diplomatervek, TDK-dolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.