2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok I. félév
  Általános növénytan (TVMH BSc.)
  Általános növénytan (VMH BSc. nappali)
  Általános növénytan (VMH BSc. levelező)
  Dendrológia
  Élőhelyvédelem
  Erdészeti növénytan
  Etnobotanika (EMH BSc.)
  Etnobotanika (KTH BSc.)
  Etnobotanika (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (EMH BSc.)
  Gombaismeret (KMH BSc.)
  Gombaismeret (TVMH BSc.)
  Gombaismeret (VMH BSc. nappali)
  Gombaismeret (VMH BSc. levelező)
  Növényanatómia és élettan (KMH BSc.)
  Növényanatómia és élettan (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (EMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KMH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (KTH BSc.)
  Természetvédelmi biológia (TVMH BSc.)
  Vegetációismeret (KMH)
  Vegetációismeret (KMH BSc.)
  Vegetációismeret (KTH BSc.)
  Vegetációismeret (TVMH BSc.)Dendrológia
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: E81-131
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, Dr. Király Gergely egyetemi docens, Vidéki Róbert egyetemi tanársegéd
Jellege: kötelező az Erdőmérnöki BSc. Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás + gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 3. szemeszter
Órakerete: 2 + 3 óra hetente
Önálló munka: 5 óra hetente
Kreditérték: 4 (2 előadás + 2 gyakorlat)


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a hallgatókat a hazai fa- és cserjefajokkal, valamint az erdőgazdasági termesztésbe vont exóta fás növényekkel, azok fontosabb morfológiai és ökológiai sajátságaival olyan jártassági fokon, hogy az erdősítési és erdőművelési eljárásokkal kibővített szakismeretei birtokában képes legyen a fatermesztés biológiai folyamatát irányítani.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: A fás növények nevezéktani, morfológiai, ökológiai, elterjedési, növekedési, szaporodási, változatossági sajátosságainak áttekintése. A nyitvatermők és a zárvatermők törzsének, a hazai fás növénycsaládoknak és azok fontosabb fajainak rendszertani ismertetése. Az erdészeti dendrológia szakmai és természetvédelmi vonatkozásainak bemutatása.

 

Gyakorlat: Külső gyakorlat: Az állományalkotó és elegyfák illetve cserjék lombos állapotban, élőhelyükön történő bemutatása. A fák és cserjék téli habitusának, valamint a lombos fák és fenyők kérgének bemutatása a botanikus kertben. Tantermi gyakorlat: a fa és cserjefajok leveles hajtásának, téli hajtásának, termésének és magjának bemutatása. A lombos fák és fenyők fájának makroszkópikus ismertetése.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Növényrendszertan (E81-129), Éghajlattan (E82-125)

 

Ráépülő tárgyak: Növényföldrajz és társulástan (E81-133), Erdészeti szaporítóanyag termeléstan (E20-109), Erdészeti növénykórtan (E20-109)


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy előadásainak megtartását, a tananyag megértését demonstrációs anyagok segítik: ábratáblák, színes diapozitívok, fólián lévő ábrák. A gyakorlatokon minden oktatásra kerülő fajt élő anyagon bemutatunk, ezen kívül felhasználjuk a tanszéki herbáriumokat, botanikus kerti anyagot, fotókat, ábrákat.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

A gyakorlatok során a hallgatók két alkalommal zárthelyi dolgozatot írnak, ennek sikeres letétele feltétel a félév igazolásánál. A kollokvium során gyakorlati felismerés és tételhúzás van.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék az állományalkotó fafajokat és a fontosabb elegyfafajokat,

jártasság szintjén ismerjék a ritkább elegyfafajokat és a cserjefajokat,

ismereti szinten ismerjék a díszfákat és díszcserjéket.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Bartha D. (1998): Dendrológia. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Bartha D. (1996): Fa- és cserjehatározó. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

 

Ajánlott:

Bartha D. (1999): Magyarország fa- és cserjefajai, Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Gencsi L. - Vancsura R. (1992): Dendrológia. - Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Csapody I. - Csapody V. - Rott F. (1966): Erdei fák és cserjék. - OEF, Budapest.

Vancsura R. (1960): Lombos fák és cserjék. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Kiss L. (1956): Fenyők. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Schmidt G. (1993): Rügyatlasz. - EXCIT Kiadó, Budapest.

Schmidt G. (1991): Dendrológiai herbárium. - Pro Natura Kiadó, Budapest.

Schmidt G. (2006): Kertészeti dendrológia. - Mezőgazda Kiadó, Budapest.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• összevetés a külföldi társintézményekkel,

• diplomatervek, TDK-dolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• új jegyzet írása,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.