2018. szeptember 20. csütörtök,
Friderika napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Ismertető
  Természetvédelmi mérnöki BSc. szak
  Természetvédelmi mérnöki MSc. szak
  Végzett hallgatók
  Hasznos linkek
  Galéria


Természetvédelmi mérnöki BSc. Szak

Végzettség: természetvédelmi mérnök

Képzési idő: 6 szemeszter

 

Olyan elméleti ismeretekkel és gyakorlati készséggel rendelkező szakemberek képzése a célunk, akik a természetvédelem különböző területein alkalmasak szakmai irányításra, szakigazgatási feladatok ellátására, további önképzésre.


A képzés szintjei és menete

A természetvédelmi mérnökképzés a középiskolai ismeretanyagra épül, amely alap-, alapozó és szakirányú képzésből tevődik össze. Az alapképzés keretében a természeti környezet élő és élettelen alkotó elemeinek ismertetését adjuk, megismertetjük a hallgatókat természeti értékeinkkel. Az alapozó képzés a tájvédelem és természetvédelem, valamint a különböző gazdálkodási formák alapjaiba ad betekintést. A szakirányú képzés keretében a természetvédelmi kezelés formáival, szakigazgatással és kutatással foglalkozunk részletesen.

Terveink között szerepel a 10 szemeszteres okleveles természetvédelmi mérnökképzés beindítása is, így a hallgató jelentkezés előtt, de aztán tanulmányai folytatása közben is dönthet arról, hogy a főiskolai szintű vagy az egyetemi szintű képzésben óhajt-e majd diplomát szerezni.

 

 

 

 

 

 

 


Szakmai gyakorlatok

Képzésünk gyakorlat orientált, a tanórák csaknem 40 %-át gyakorlati órák teszik ki. Ezen kívül a 2. és 4. szemeszter után 5-5 napos országjáró tanulmányutat szervezünk, továbbá az első illetve második év után 3-3 hetes, természetvédelmi igazgatóságoknál letöltendő nyári gyakorlat keretében ismerkedhet a hallgató a gyakorlati élettel.

 

 

 


Oktatott tantárgykörök

Szakcsoportos alapképzés:

Általános állattan és állatrendszertan, Gerinctelen állatfajok védelme, Gerinces állatfajok védelme, Általános növénytan és növényrendszertan, Növényvilág védelme, Vegetációismeret, Geomatikai alapismeretek, Kárpát-medence természeti földrajza, Vezetési ismeretek, Általános jogi és igazgatási ismeretek, Számvitel és pénzgazdálkodás, Környezetgazdaságtan, Ökoturizmus.

 

Szakcsoportos alapozó (törzs-) képzés

Általános és növényökológia, Állatökológia, Termőhelyismerettan, Műszaki alapismeretek, Víztani értékek, Természetvédelmi alapismeretek, Tájvédelem és tájrendezés, Mezőgazdálkodási ismeretek, Vad- és halgazdálkodás, Erdészeti ismeretek, Környezetvédelem, Dendrológia, Etológia.

 

Differenciált szakmai (szakirányú) képzés:

Természetvédelmi jog, Védett erdők kezelése, Mezőgazdálkodás természeti területeken, Vizes élőhelyek kezelése, Vad- és halgazdálkodás természeti területeken, Természetvédelmi kutatások, Élőhelyvédelem, Védett területek ökonómiája, Növény- és állatkereskedelem, Szakdolgozat konzultáció.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2013. december 4.