2018. szeptember 20. csütörtök,
Friderika napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Ismertető
  Természetvédelmi mérnöki BSc. szak
  Természetvédelmi mérnöki MSc. szak
  Végzett hallgatók
  Hasznos linkek
  Galéria


Ismertető
 Köszöntő
 A képzés célja
 A szakképzettség megnevezése
 Képzési idő
 Szakmai fejlődés
 „A szakma szépségei”
 Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
 Elérhetőségek


Köszöntő

Tájékoztatónkkal segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy megismerd a soproni székhelyű Erdőmérnöki Karon folyó oktató-nevelő munkát, az öt szakunkon folyó képzés céljait, sajátosságait és a megszerezhető diploma értékét. Bízunk abban, hogy ezek közel vannak az elképzelésekhez, amelyek felé tartasz. Tiszteletben tartva a választás szabadságát őszintén reméljük, hogy továbbtanulásodhoz a soproni Erdőmérnöki Kar képzési kínálatában találod meg a számodra leginkább megfelelőt.

 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem jogelőd intézményeiben, így a Selmecbányán 1808-tól működő Erdészeti Tanintézetben, később Erdőmérnöki Osztályon ill. Karon a képzés kezdettől fogva hordoz ökológiai beállítottságot. Ennek legékesebb bizonyítéka, hogy a hazánkban kibontakozó természetvédelem első szakemberei erdőmérnökök köréből kerültek ki. Ennek az örökségnek szellemében a Nyugat-Magyarországi Egyetem létrejöttekor magát egyértelműen zöld egyetemnek definiálta, s a természetvédelmi mérnöki szak az egyetem profiljába szervesen illeszkedik.


A képzés célja

Célunk olyan ökológiai szemléletű szakemberek képzése, akik a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges magas szintű elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek, munkájukban érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre, az ökológiai alapokon nyugvó turizmus szervezésére.

 

Tanulmányaik során hallgatóink megfelelő jártasságot szereznek a természetvédelem mellett az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás területein és elkötelezettekké válnak Magyarország természeti kincseinek megőrzése iránt. Felkészülnek arra, hogy a magyar természetvédelem feladatait az európai és globális kérdésekhez illesztve oldják meg.

 

Tanulmányaik végén hallgatóink megfelelő kommunikációs készséggel, idegennyelvtudással rendelkeznek, és felkészülnek a folyamatos továbbképzésre, az élethosszig tartó tanulásra is.


A szakképzettség megnevezése

természetvédelmi mérnök


Képzési idő

(a szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő) 6 félév (+gyakorlat)


Szakmai fejlődés

Az alapképzés a természetvédelmi mérnöki szakon gyakorlatorientált végzettséget biztosít a hallgatók számára, melynek köszönhetően az új ismeretek integrálására, rendszerezésére lesznek képesek. A mesterképzés (MSc) magasabb fokú szakmai felkészültséget, elmélyültebb elméleti és gyakorlati tudást nyújt (amely 2007. szeptemberében indul el). A természetvédelmi doktori képzés elindításához szükséges feltételek biztosítása folyamatban van.

 

Az érdeklődő, tehetséges, kiemelkedő diákok kiválasztására a kisebb csoportos foglalkozásokon, gyakorlatokon nyílik lehetőség. A tehetségek kibontakoztatását segíti az önállóan választott TDK és szakdolgozati témák lehetősége is. A tehetséges hallgatók számára munkájuk elvégzéséhez az intézmény szakmai felkészültsége mellett annak kapcsolatrendszerét, nagy értékű eszközeit is rendelkezésre bocsátjuk. Fontosnak tartjuk az olyan kutatási munkára ösztönzést, amivel a diákok új tudományos eredményeket érnek el.

 

Segítséget nyújtunk a hallgatók külföldi tanulmányutakon való részvételéhez, gyakorlatához, támogatjuk a külföldi egyetemeken megvalósuló tanulást és kutatást.


„A szakma szépségei”

Ökológiai-biológiai irányultságú képzés után a természeti környezet megóvásával kapcsolatos feladatokat kell ellátni, melyhez alaposan kell ismerni a természeti folyamatokat, élőlényeket és életközösségeket, védett és védendő természeti értékeket.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

„Felvevőpiacra” lehet számítani a természetvédelmi szakigazgatási szervek és szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő munkaköreiben. Továbbá fontos bázist jelenthetnek a természetvédelmi oktatással, neveléssel foglalkozó intézetek (alap-, közép- és felsőfokon oktató intézmények és vállalkozások szakoktatói munkakörei és kutatóhelyei, állatkertek, vadasparkok, botanikus kertek, és más bemutató, vagy ex situ megőrzéssel foglalkozó intézmények), valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati – de jelentős számú – természetvédelmi szervezetek (NGO-k). Ezen kívül az erdőgazdaságok, nagyobb mezőgazdálkodási üzemek, vízügyi szervezetek, nagyobb települések önkormányzatai.

 

A későbbiekben az EU-s jogharmonizáció miatt a munkavállalási lehetőségek erőteljes bővülése várható. A jelentkező természetvédelmi igények és feladatok alátámasztják képzésünk létjogosultságát.Elérhetőségek

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Erdőmérnöki Kar

9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

 

Dékáni Hivatal vezetője:

Románné Roxer Valéria

telefon: (99) 518-207

fax: (99) 329-808

 

Szakfelelős:

Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár

telefon: (99) 518-205

 

A szakért felelős intézet:

Növénytani és Természetvédelmi Intézet

 

Tanulmányi előadó:

Daghefli Adrienn

telefon: (99) 518-347


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2013. november 14.