2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Diplomatervezés, PhD
  Diplomadolgozatok
  Szakdolgozatok
  TDK-dolgozatok
  PhD-értekezésekDiplomadolgozatok

 

2013

Sáfár Anikó: A Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor gyógynövénykertjének megtervezése

Sibak Julianna: Vöröstölgyes erdőrészletek komplex vizsgálata a Soproni-hegységben

Horváth Rita: Természetvédelmi célú mezőgazdasági tevékenységek a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzetben

Sándor Judit: Az aranyribiszke, az alásfa és a zöld juhar térbeli és időbeli elterjedésének vizsgálata történeti adatok alapján

Pék András: Nagyrákos és Pankasz községek gyepgazdálkodásának természetvédelmi vonatkozásai

Lukács Ádám: Tavaszi tőzike állománybecslésének módszertani tesztelése

Mátra Zoltán Soma: A telepített feketefenyvesek természetvédelmi szempontú átalakítása a budaörsi Huszonnégyökrös-hegyen

Zagyvai Bence: A fehér akác (Robinia pseudoacacia) elterjedésének történeti vizsgálata a Nyugat-Cserhátban

Sinigla Mónika: A Rátóti Nagy-mező élőhelytérképezése és botanikai felmérése

 

2009

Molnár Mónika: A dénesfai Cziráki-kastély parkjának állapotfelvétele és az elmúlt száz év változásainak nyomon követése

Korda Márton: A Tétényi-fennsík természetvédelmi célú botanikai felmérése

Gyenes Veronika : A Prunus fruticosa PALL., a Prunus tenella BATSCH és a Spiraea crenata L. szaporítási kísérletei és élőhelyeik florisztikai vizsgálata

Kirchkeszner Tímea: A Bakonyszűcs községhatárban lévő Kurta-völgyi kísérleti erdő gyep-szintjének és újulatának vizsgálata

Mátyás Kinga Klára: A Hévízi-tó tündérrózsái

 

2008

Szalczer Bálint Gergely: Erdőssztyepp maradványok vizsgálata Hajós térségében

 

2007

Svéda Gergely: Erdőtársulások vizsgálata Külső-Somogy északi részén

Guti László: Termőhelyi viszonyok és vegetáció kapcsolatának értékelése a soproni Hideg-víz-völgy Erdőrezervátum területén

 

2006

Dénes Margit: A hosszúperesztegi Pro Silva-állomány lékeinek állapotfelvétele

Lászlók András: Gyertyános-tölgyes lékek felújulása a fényviszonyoktól függően a Börzsönyben

Páll Réka: Pápa gyomnövényzetének vizsgálata

Szűcs Péter: Mohaflorisztikai vizsgálatok az Őrségben

 

2004

Lantos Zoltán: Gyertyános-tölgyes lékek dinamikájának vizsgálata a gyepszint és az újulat alapján

Mayer Balázs: Vadkizárásos kísérlet összehasonlító vegetációelemzése a Pilisben, Pro Silva kísérleti területen

Mihók István: A Long-erdő természetvédelmi terület állapotfelvétele és kezelési terve

Szentes Erzsébet: Közlekedésből adódó nehéz-fém szennyezés értékelése Csíkszeredán

Tőke Árpád: Zsögödfürdői-rét (Csíkszereda) természetvédelmi kezelési tervének elkészítése

Velegi Dániel: Termésbiológiai- és hajtásrendszer vizsgálatok a Török-féle égtájorientált erdőtípus érzékeny erdőfelújítási rendszerben

 

2003

András Jenő: A Mohos tőzegláp vegetációjának térképezése és természetvédelmi problémái

Horváth Tibor: A nagykanizsai-homokvidék növénytani értékeinek állapotfelmérése

Kerekes Szilárd: Az Alcsíki-medence minerogén lápjainak vegetációja. Javaslatok természetvédelmi kezelésükre

Nagy Igor: A nagyvad-károsítás vegetációra gyakorolt hatásának vizsgálata mintakerítések alkalmazásával a Börzsönyben

Németh Cecília: Nagycenk természeti értékeinek felmérése és megőrzési terve

Némethi Kálmán: Gyepszint- és újulatvizsgálatok a Török-féle égtájorientált erdőtípus érzékeny erdőfelújítási rendszer kísérleti területein

Szigeti Nóra: A molyhos tölgy (Quercus pubescens Willd.) taxonómiai és ökológiai vizsgálata Sopron környéki mintaterületeken

 

2002

Czibula György: A soproni lőverkertek növényvilága egykor és ma

 

2001

Kótai Éva: Egyes védett növények, és azok szaporodási, szaporítási feltételei. A Botanikus Kertek szerepe a védett növények megőrzésében

Laczik Dénes: A pókbangó (Ophrys speghodes) előfordulási viszonyai a Kisalföldön

Matáncsi János: Termőhelyi és növénytani vizsgálatok a Szigetvári Erdészet szarvaskertjében

Pálffy Károly: Az ultraibolya sugárzás hatása planktonikus algák szaporodására és fotoszintézisére

Raisz Árpád: Bükk (Fagus sylvatica) populációk összehasonlító levélalaktani vizsgálata

Szabó Attila: A Fertőmelléki-dombsor sziklagyepeinek vizsgálata

 

2000

Dobay Gábor: Az alföldi molyhos tölgy előfordulások elemzése

Németh József: A budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana) hazai populációnak felmérése

 

1999

Kiss László: Buvat-Keszegestó erdőrezervátum kezelési terve

 

1998

Lázár Péter: A jegenyefenyő felújulásának feltételei a tusnádi szorosban

Russu Tibor: Az erdőszegélyek növényzetének vizsgálata a Csiki-medencében

 

1997

Ádám Dénes: Az erdőszegély florisztikai, cönológiai, ökológiai vizsgálata

Simon Norbert: Erdeifenyő oltványok és utódaik növekedésének genetikai elemzése

Berecz Gábor: Erdőrészletek természetességi értékének megállapítása

Nagy László: A kövi benge (Rhamnus saxatilis Jacq.) és hibridjeinek hazai előfordulása, taxonómia és természetvédelmi problémáinak vizsgálata

 

1996

Antal József: Degradáltságvizsgálatok a Kőszegi-hegységben

Bölöni János: A madárbirs (Cotoneaster Ehrh.) nemzetség fajai a Dunántúlon

Forster Endre: A fanyarka (Amelanchier ovalis) magyarországi előfordulása és védelmének lehetősége

Király Gergely: A Kőszegi-hegység florisztikai adatbázisának elkészítése, a változások értékelése

Király Zoltán: A Burok-völgy kezelési terve

Kocsis János: A kecskeméti arborétum gyepszintjének kialakítási terve

Máté János: A fehér nyár magtermesztő ültetvény létesítésének irányelvei a KEFAG Rt. területén

 

1995

Keller István: A babérboroszlán (jellemzése, hazai előfordulásai, gyakorlati természetvédelme)

Lukács István: Erdei makroszkópikus talajlakó gombák vizsgálata Lenti környékén

Pollner Katalin: Kiss Ferenc Emlékerdő növénytársulás viszonyai, szukcessziós folyamatok az 1993. évi erdőtűz után

Tóth Zoltán: A Kőszegi-hegység erdeinek zuzmóvegetációja

Varga Tamás: A csákberényi erdőrezervátum kezelési javaslata

 

1994

Andrési Pál: A hazai flóra és fauna megőrzése aktív természetvédelmi eljárásokkal

Csépányi Péter: Az ikrás fogasír jellemzése és védelmének kérdései

Dobay Péter: Az Ephedra distachya L. hazai előfordulása és természetvédelmi problémái

Exner Tamás: A felsőrákosi rétek vegetációjának vizsgálata

Ferencz László: Fekete galagonya előfordulások az Alsó Duna-árterében

Gaál György Dr.: A keleti gyertyán előfordulása Magyarországon

Gadó György Pál: A homoktövis hazai és külföldi előfordulása, javaslat a Káposztásmegyeri termőhely országos védettségére

Gencsi Zoltán: A babérfűz

Hulják Péter: A Vaccinium vitis-idaea L. hazai előfordulása és természetvédelmi problémái

Kézdy Pál: A Vértes-hegység berkenyéi és erdőgazdasági jelentőségük

Markovics Tibor Védett, kipusztulással veszélyeztetett növényfajok szaporítása, aktív természetvédelmükre irányuló próbálkozások

Molnár László: A tengerparti mamutfenyő leírása és honosítása, a hegyi és a kínai mamutfenyővel összehasonlítva

Selyem József: Adatok Belső-Somogy legelőerdeinek beerdősüléséhez

Tímár Gábor: A Vendvidék védett és veszélyeztetett növényei

Szauer Mátyás: A Cypripedium calceolus L. természeti értéke és védelme

Szász János: A Nagynyír és Széppatak vízgyűjtőinek állapotfelvétele és természetes regenerációja

Szmorad Ferenc: Vegetációtérképezés a Kőszegi-hegységben

 

1993

Csécsey János: A Pélyi Madárrezervátum kezelési terve

Takács Veronika: A tömördi Ambrózy-erdő botanikai felmérése és kezelési javaslata

 

1992

Agócs Csilla: Vadkörte és vadalma populációk vizsgálata a Sopron-környéki erdőkben

Bodonczi László: A Kőszegi-hegység edényes virágtalan (Pteridophyta) növényeinek vizsgálata

Hulej Zoltán - Tóth Attila: A bajai Kádár-sziget természeti viszonyainak vizsgálata

Máté Györgyi: Az erdeifenyő genetikai változatosságának elemzése származási kísérletek alapján

Mészöly Károly: Bánki Arborétum szubmediterrán bemutató területi fejlesztési koncepciója

Purger Zoltán: A fenyőfői homokvidék mohaflórájának vizsgálata

Várady József: A Pogány-Rózsás völgyek vízgyűjtő területén lévő erdők állapotfelvételezési munkái és regenerációs terve

 

1991

Aros Gábor: Az Agostyáni Arborétum fejlesztési terve

Mátyás Gábor: A kocsánytalan tölgy taxonok hazai elterjedése és a tölgypusztulás közötti összefüggések vizsgálata

Mihályi Zoltán: Organogenezis vizsgálata különböző hormonadagolás mellett a fehérnyár és akác szövettenyészetekben

 

1990

Lehoczky Ervin: Ökoszisztéma rekonstrukciós terv a soproni Hidegvíz-völgyben

Stubán Zoltán: Őserdőregeneráció a Tátika-hegyen

 

1989

Csizik Mihály: A Sopron-környéki duglaszfenyő állományok termőhelyi és fatermési vizsgálata

Huszár László: A simafenyő termesztésének feltételei és lehetőségei Magyarországon

 

1988

Duska József: Erdeifenyő termesztési kísérlet fiatalkori felvételei a Mátrai EFAG területén

Szabó Szilárd: Vizsgálatok a dekoratív hasznosítására kijelölt anyatelepek és egyéb ültetvények üzemtervezésére a MEFAG káli csemetekertjében

Zatykó László: Fenyőtelepítések hatása az erdők szukcessziójára a Soproni-hegyvidék területén

Ripszám István: Őserdő felújítási terv (Macskalyuk területén)

 

1987

Kopeczky Tamás: Őserdő-felújítás a Márévár természetvédelmi területen

 

1985

Szabó József: Regenerációs terv a Dudlesz erdő legalkalmasabb részén...

 

1984

Bolgár Józsefné: A PINUS fajok virágzás- és termésbiológiája

 

1981

Huszár László: Ökológiai tényezők hatása a simafenyő növekedésére

Margittai Endre: Kocsánytalan tölgy populációvizsgálat a hegyvidéki erdészet területén

 

1980

Kóródi Sándor: A nedvességfaktor hatása a vöröstölgy növekedésére

 

1977

Zrinyi Imre: A kocsányos tölgy bakterioflórájának vizsgálata a maglóci Szigeterdőben

Deogratias Murobi: Az Eucalyptus nemzetség fajainak honosítása Tanzániában

 

1976

Siffer Sándor: Adatok a fenyőfői homoki erdeifenyves növényvilágához

Tunyogi József: Az Agostyáni Arborétum fás növényeinek felvétele

 

1975

Czeczeli László: A Jeli Arborétum exotatelepítéseinek növekedés-vizsgálata

 

1974

Domokos József: A feketefenyő vízgazdálkodása és növekedése az ásotthalmi homok termőhelyeken

 

1973

Varga Gábor (ifj.): Virágzásbiológiai vizsgálatok egytűs és tűnyalábos fenyőkön

Emad Kamel Koubaily: A feketefenyő vízgazdálkodása és növekedése a szélsőségesen száraz termőhelyeken

 

1970

Nemes Lajos: A Pilisi kopárok fásításának hatása a vegetáció szukcessziójára

 

1958

Füzesi István: A vörös tölgy irodalmi feldolgozása és a soproni vizsgálatok ismertetése

 

1957

Izrael Gábor: A Nagyszállás-rét környéki rontott erdők átalakítása és kopárok fásítása

Leskó János: Elcserjésedett és rontott tölgy sarjállományok felújítása

Farkas Sándor: Bükkösök fontosabb erdőtípusai és felújításának kérdései

 

1956

Fodor Imre: Erdősítések ápolásának kérdése különös tekintettel a gépi ápolásokra

Cselkó József: A Vámosgyörk környéki mezővédő fásítások kiértékelése és egy T.Sz. fásítási tervének elkészítése

Bartucz Ferenc: A tölgy szerepe a sátoraljaújhelyi erdészet hegyvidéki sarjerdeinek a természetes felújításához

 

1955

Barabás Attila: A Fény-i erdőnek, mint természetvédelmi területnek részletes fitocönológiai felvétele és az erdőrészleteknek tipológiai alapon való elkülönítése, valamint a 20 évre szóló erdőművelési és fahasználati tervek elkészítése

Buza Antal: A Nagyatádi Erdőgazdaság Lakócsai erdészetében a Gerenda-i erdőrészlegből cca 200 ha területnek 10 éves erdőgazdálkodási tervének elkészítése

Csötönyi József (ifj.): A királyréti erdészet területén fekvő 150 ha kiterjedésű erdőrészleg 10 éves erdőgazdálkodási tervének elkészítése, tekintettel az u.n. kőrisveszélyre

Kőrös László: Kunadacs-i homokfásítás eddigi tapasztalatai

Laincsák István: Az ártéri erdők jelenlegi gazdálkodásának értékelése a Dunavecse-i erdészet területén

Mezei László: Tarpa község közbirtokossági erdejére vonatkozó 20 éves természetes felújítási terve elkészítése

Németh Istvánné: A Mecseki Állami Erdőgazdaság Pécsváradi Erdészetében a Zengőtől K-re és DK-re fekvő a mellékelt üzemtervi térkép szerinti erdőterületekre vonatkozólag 10 éves erdőgazdálkodási terv elkészítése

Szendrődi János: A Mecseki Állami Erdőgazdaság Sasréti erdészetében, a Klotz gödör nevezetű erdőrészben a mellékelt térképmásolat szerinti erdőtömböt magában foglaló területen 10 éves erdőgazdálkodási terv elkészítése, különös tekintettel az ezüsthárs jelenlegi szerepére és jövőbeni jelentőségére

Udvardy Sándor: A Sáskalapos-i erdő 10 évre szóló erdőgazdálkodási tervének elkészítése

Zanati Márton: A Délsomogyi Áll. Erdőgazdaság Ladi Erdészetében a fontosabb erdőtípusok megállapítása és a felújítási problémák

Vad Miklós: Nógrádi akácosok növedékviszonyai és jövőjük

 

1954

Rumszauer János: A diósjenői erdőgazdaság (Börzsöny hegység) Őzberek-Somos-Cigányvár-Báránybérc nevű és cca 450 ha kiterjedésű erdőrészleg 10 éves erdőművelési tervének elkészítése

 

Király Pál: A nagymarosi Erdészet 1931 évi üzemrendezési térképe szerinti 39-55 tag 10 éves erdőművelési terve, különös tekintettel a cseres-tölgyesek átalakítására és a bükkállományok megóvására, illetve visszaállítására


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2014. január 31.