2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok II. félév
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. nappali)
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. levelező)
  Gyomismeret
  Gyomnövények biológiája és ökológiája
  Magyar növényvilág ismerete
  Növény- és állatkereskedelem (TVMH)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH levelező)
  Növényföldrajz és társulástan
  Növényismeret (KMH BSc.)
  Növényismeret (KTH BSc.)
  Növényrendszertan (EMH BSc.)
  Növényrendszertan (TVMH BSc.)
  Növénytársulástani gyakorlatok
  Növényvilág védelme (TVMH)
  Növényvilág védelme (VMH nappali)
  Növényvilág védelme (VMH levelező)
  Természetvédelmi biológia (KMH/KTH)
  Természetvédelmi biológia (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
  Természetvédelmi kutatások (VMH levelező)Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: ENNATERKUT
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Dr. Standovár Tibor egyetemi docens
Jellege: szabadon választható a Vadgazda Mérnöki Szak nappali tagozatos hallgatói részére
Oktatásának módja: előadás + gyakorlat
Számonkérés módja: félévközi jegy
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 4/6.
Órakerete: 2 + 1 óra hetente
Önálló munka: 3 óra hetente
Kreditérték: 3


II. A tantárgy oktatásának célja

Felismertetni a természetvédelmi tevékenység tudományos megalapozásának igényét, megismertetni a természetvédelmi biológia tudományának azon alapismereteit és eszközeit, amelyek nélkülözhetetlenek egy hatékony élővilágvédelmi gyakorlat kialakításához.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: A természetvédelmi biológia tárgya. A biodiverzitás fogalma, szintjei, mérésének módszerei. A biodiverzitást veszélyeztető legfőbb tényezők, ezek hatásai. Természetvédelmi prioritások kijelölésének szakmai alapjai. A populációvédelem elméleti és gyakorlati alapjai. Védett területek tervezésének és kezelésének szakmai alapjai, gyakorlati vonatkozásai. Az élőhely helyreállítás elméleti alapjai és gyakorlata.

 

Gyakorlat: A gyakorlat keretében a hallgatók megismerik a vizsgálat-tervezés alapjait, s több vizsgálati módszert.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Vadászati ökológia (EVNAVADÖKO)

 

Ráépülő tárgyak: -


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy oktatása előadások formájában történik, ahol fóliák, diák és számítógépes kivető segítségével folyik a demonstrálás. Gyakorlatokon vizsgálattervezési feladatokat oldanak meg a hallgatók.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

Félévközi jegy, a gyakorlaton évközi feladatok írásos formában történő megoldásából.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a természetvédelmi tevékenységet megalapozó vizsgálatok tervezésének, végrehajtásának lépéseit, elemi követelményeit,

jártasság szintjén ismerjék a faj, közösség és élőhelyvédelem alapjául szolgáló elméletek alapjait,

ismereti szinten ismerjék az egyes élőlénycsoportok megfigyelésére, monitorozására szolgáló módszereket.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Standovár T. - Primack, R. B. (2001): A természetvédelmi biológia alapjai. - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 542.

 

Ajánlott:

Sutherland, W.J. (2000): The Conservation Handbook: Research, Management and Policy. Blackwell Science, Oxford, p. 278.

Mátyás, Cs. (2002): Erdészeti - természetvédelmi genetika. Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 422.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• összevetés a bel- és külföldi társintézményekkel,

• diplomatervek, TDK-dolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.