2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok II. félév
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. nappali)
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. levelező)
  Gyomismeret
  Gyomnövények biológiája és ökológiája
  Magyar növényvilág ismerete
  Növény- és állatkereskedelem (TVMH)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH levelező)
  Növényföldrajz és társulástan
  Növényismeret (KMH BSc.)
  Növényismeret (KTH BSc.)
  Növényrendszertan (EMH BSc.)
  Növényrendszertan (TVMH BSc.)
  Növénytársulástani gyakorlatok
  Növényvilág védelme (TVMH)
  Növényvilág védelme (VMH nappali)
  Növényvilág védelme (VMH levelező)
  Természetvédelmi biológia (KMH/KTH)
  Természetvédelmi biológia (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
  Természetvédelmi kutatások (VMH levelező)Növénytársulástani gyakorlatok
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: EENBTÁRSGY
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Király Gergely egyetemi docens
Előadója: Dr. Király Gergely egyetemi docens
Jellege: kötelezően választható a Környezetmérnöki Szak, a Környezettudományi Szak, a nappali Vadgazda Mérnöki Szak és a Természetvédelmi Mérnöki Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: gyakorlat
Számonkérés módja: félévközi jegy
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 4. (KMH, KTH), 2. (VMH, TVMH)
Órakerete: 3 óra hetente
Önálló munka: 3 óra hetente
Kreditérték: 3


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a hallgatókat a növénytársulások szerkezete, fajösszetétele, termőhelyi kapcsolata legfontosabb terepi ismérveivel, valamint a magyarországi társulások legfontosabb képviselőivel.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Gyakorlat: Társulásfelvételezések lehetőségei, problémái, módszertana. Szukcesszió folyamatok terepi vizsgálata. A társulások leírásának, értékelésének különböző lehetőségei. A társulások nevezéktana. Magyarország növényföldrajzi képe, különös tekintettel a vegetációra. Magyarország és a Kárpát-medence társulásainak ismertetése.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Növénytan I. (EVNANÖV1/G1) (VMH), Növényrendszertan (ETNANÖVRV/G) (KMH, KTH), Általános növénytan és növényrendszertan (ENNAÁLTNÖV/G) (TVMH)

 

Ráépülő tárgyak: -


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A félév első felében tantermi foglalkozásokon megismerjük a társulások leírásának, jellemzésének, értékelésének legfontosabb alapjait, valamint áttekintést kapunk a hazai és Kárpát-medencei társulásokról. A félév második felében terepi foglalkozások keretében, kiválasztott mintaterületeken lehetőség nyílik a legfontosabb fás és fátlan társulások megismerésére. Infrastruktúrális szükséglet: növényhatározó, kézi nagyító, projektor, diavetítő (tantermi gyakorlatokra), légifénykép és térkép-anyagok, GPS, mérőszalag (külső gyakorlatok).


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

Félévközi jegy. A félév során a tantermi gyakorlatok zárásaként az elméleti alapokból írásos számonkérésre kerül sor.

A terepi gyakorlatok végén egy társulás terepi felmérésé és értékelés a hallgatói feladat (e feladatot előre kiadjuk személyenként, s az utolsó gyakorlaton az elvégzett munka szóbeli ismertetésére kerül sor).

A félévközi jegy megszerzésének a feltétele az írásos számonkérés és a kiadott társulásfeldolgozás megfelelő színvonalú elvégzése, valamint az órák rendszeres látogatása.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a növénytársulások jellemzésének, értékelésének lehetőségeit,

jártasság szintjén ismerjék a növénytársulások rendszerét, a társulásfelvételezés alapelemeit,

ismereti szinten ismerjék a legfontosabb hazai növénytársulásokat.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Borhidi A. (2003): Magyarország növénytársulásai. - Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

Ajánlott:

Borhidi A. - Sántha A. (szerk.) (1999): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól. - KvM, Budapest.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• szakdolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.