2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok II. félév
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. nappali)
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. levelező)
  Gyomismeret
  Gyomnövények biológiája és ökológiája
  Magyar növényvilág ismerete
  Növény- és állatkereskedelem (TVMH)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH levelező)
  Növényföldrajz és társulástan
  Növényismeret (KMH BSc.)
  Növényismeret (KTH BSc.)
  Növényrendszertan (EMH BSc.)
  Növényrendszertan (TVMH BSc.)
  Növénytársulástani gyakorlatok
  Növényvilág védelme (TVMH)
  Növényvilág védelme (VMH nappali)
  Növényvilág védelme (VMH levelező)
  Természetvédelmi biológia (KMH/KTH)
  Természetvédelmi biológia (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
  Természetvédelmi kutatások (VMH levelező)Növényrendszertan (EMH BSc.)
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: E81-129, E81-130
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Jellege: kötelező az Erdőmérnöki BSc. Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás + gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 2.
Órakerete: 2 + 3 óra hetente
Önálló munka: 6 óra hetente
Kreditérték: 4 (2 előadás + 2 gyakorlat)


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a hallgatókat a fontosabb, erdeinkben gyakoribb hazai alacsonyabbrendű és lágyszárú növényekkel, azok morfológiai és ökológiai sajátságaival.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: A növényi rendszerezés alapelveinek; a növényrendszertan tárgyának, céljának és feladatainak; a rendszerezésnek és segédtudományainak; a rendszerezés feltételeinek; a növényrendszerezés egységeinek; a nevezéktan szabályainak; a növényrendszertan kialakulásának; a fontosabb rendszereknek az ismertetése. A vírusok, baktériumok, moszatok, gombák, zuzmók és hajtásos növények rendszertani egységeinek tárgyalása. Szakirodalmi forrásismeretek, botanikatörténet és a növényi fajok védelmének ismertetése.

 

Gyakorlat: A tárgyalt rendszertani egységekbe tartozó fajok bemutatása, ismertetése herbáriumi lapok és élő növények felhasználásával.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Erdészeti növénytan (E81-127)

 

Ráépülő tárgyak: Dendrológia, Fátlan növénytársulások ismerete, Gyomismeret, Magyar növényvilág ismerete


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy előadásainak megtartását, a tananyag megértését demonstrációs anyagok segítik: ábratáblák, színes diapozitívok, fólián lévő ábrák. A gyakorlatokon minden oktatásra kerülő fajt élő anyagon bemutatunk, ezen kívül felhasználjuk a tanszéki herbáriumokat, botanikus kerti anyagot, fotókat, ábrákat.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

A félév során a hallgatók egy alkalommal zárthelyi dolgozatot írnak. A kollokvium során gyakorlati felismerés és tételhúzás van.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a típusjelző lágyszárú fajokat,

jártasság szintjén ismerjék a ritkább lágyszárú és alacsonyabbrendű fajokat,

ismereti szinten ismerjék a rendszerezés egységeit, jellemzőit.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Bartha D. (1998): Növényrendszertan. - Egyetemi segédlet, Sopron.

 

Ajánlott:

Agócs J. (1983): Növényismeret. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. - Tankönyvkiadó, Budapest.

Simon T. (1992): A Magyarországi edényes flóra határozója. - Tankönyvkiadó, Budapest.

Vancsura R. (1982): Erdészeti növénytan II. - Egyetemi jegyzet, Sopron.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• összevetés a külföldi társintézményekkel,

• diplomatervek, TDK-dolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• új jegyzet írása,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.