2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok II. félév
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. nappali)
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. levelező)
  Gyomismeret
  Gyomnövények biológiája és ökológiája
  Magyar növényvilág ismerete
  Növény- és állatkereskedelem (TVMH)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH levelező)
  Növényföldrajz és társulástan
  Növényismeret (KMH BSc.)
  Növényismeret (KTH BSc.)
  Növényrendszertan (EMH BSc.)
  Növényrendszertan (TVMH BSc.)
  Növénytársulástani gyakorlatok
  Növényvilág védelme (TVMH)
  Növényvilág védelme (VMH nappali)
  Növényvilág védelme (VMH levelező)
  Természetvédelmi biológia (KMH/KTH)
  Természetvédelmi biológia (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
  Természetvédelmi kutatások (VMH levelező)Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: ENNANÁLKER
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Dr. Rodics Katalin főosztályvezető
Jellege: kötelezően választható a Vadgazda Mérnöki Szak nappali tagozatos hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás
Számonkérés módja: félévközi jegy
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 4/6.
Órakerete: 2 óra hetente (2+0)
Önálló munka: 2 óra hetente
Kreditérték: 2


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a hallgatókkal a természetvédelemben alapvető fontosságú nemzetközi megállapodásokat, együttműködési lehetőségeket, ezek kereteit, a nemzetközi természetvédelmi egyezményeket különös tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó egyezményre (CITES).


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: Az élővilágot veszélyeztető emberi hatások csoportosítása, ismertetése; Nemzetközi összefogás ezek enyhítésére, ezek keretei lehetőségei; Nemzetközi természetvédelmi egyezmények ismertetése; A vadon élő állat- és növényfajok kereskedelme, mint az élőhelyek pusztulása után a második legsúlyosabb veszélyeztető tényező, Élő állat és növény kereskedelem, okai, iránya, legfontosabb csoportjai; Termékek, részek, származékok kereskedelme, legfontosabb csoportok; CITES, mint a nemzetközileg kidolgozott leghatásosabb természetvédelmi szabályozási lehetőség; Európa Unió természetvédelmi szabályozása különös tekintettel a CITES rendeletre; Magyarország szerepe ennek végrehajtásában, hazai fajok védelme; Jogszabályi keretek.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Gerinces állatrendszertan (EVNAGERÁRG/V), Szakjogi és igazgatási ismeretek (EVNASZAKJOG)

 

Ráépülő tárgyak: -


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy oktatása előadások formájában történik, fóliák, diák, számítógépes fajfelismerő programok felhasználásával.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

Egy rövid irodalmi adatok feldolgozásával készült írásbeli dolgozat elkészítése.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék az élővilágot veszélyeztető tényezőket és ezek fontossági sorrendjét, csökkentésükre törekvő megoldásokat, lehetőségeket,

jártasság szintjén ismerjék a nemzetközi természetvédelmi egyezményeket,

ismereti szinten ismerjék a növény és állatkereskedelem mozgatórugóit, az ebben résztvevő fajcsoportokat, nemzetközi szabályozási rendszert.


VIII. Irodalom

Kötelező:

-

 

Ajánlott:

Haraszthy László (1995): Biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei Magyarországon. - WWF füzetek 8.

Haraszthy László (1996): Gyakorlati ragadozómadár-védelem. - MME könyvtára 5. 2. Javított kiadás.

Haraszthy László (szerk.) (1998): Magyarország madarai. - Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Haraszthy László (1999): Természeti értékeink megőrzésének lehetőségei az Európai Unióban. - WWF füzetek 14.

Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. - Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, 1975.

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008.

Rakonczay Zoltán (szerk.) (1990): Vörös Könyv. - Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rakonczay Zoltán (1998): Természetvédelem. - Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.

Rodics Katalin: Gyilkos üzlet c. könyv. - KTM Természetvédelmi Hivatalának tanulmány kötetei 5. 1995.

Rodics K.: Veszélyeztetett állatok. A főemlősök. A delfinek. A madarak. Hüllők és kétéltűek. A halak. - Természet világa 1995. október: 459-462, 1995. december: 551-552, 1996. február: 90-92, 1996. május: 235-237, 1996. augusztus: 377-379.

Varga Zoltán (szerk.) (1998): A Biológiai sokféleség állapota és védelme Magyarországon. - Országtanulmány, Fenntartható Fejlődés Bizottság.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• folyamatos nemzetközi kapcsolattartás, közös oktatási anyagok kidolgozása.


X. Fejlesztési politika

• oktatási anyagok folyamatos frissítése, korszerű módszerek bevezetése.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.