2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok II. félév
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. nappali)
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. levelező)
  Gyomismeret
  Gyomnövények biológiája és ökológiája
  Magyar növényvilág ismerete
  Növény- és állatkereskedelem (TVMH)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH levelező)
  Növényföldrajz és társulástan
  Növényismeret (KMH BSc.)
  Növényismeret (KTH BSc.)
  Növényrendszertan (EMH BSc.)
  Növényrendszertan (TVMH BSc.)
  Növénytársulástani gyakorlatok
  Növényvilág védelme (TVMH)
  Növényvilág védelme (VMH nappali)
  Növényvilág védelme (VMH levelező)
  Természetvédelmi biológia (KMH/KTH)
  Természetvédelmi biológia (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
  Természetvédelmi kutatások (VMH levelező)Magyar növényvilág ismerete
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: EENBMAFLÓR
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Király Gergely egyetemi docens
Előadója: Dr. Király Gergely egyetemi docens
Jellege: kötelezően választható az Erdőmérnöki Szak, a Környezetmérnöki Szak, a Környezettudományi Szak, a nappali Vadgazda Mérnöki Szak és a Természetvédelmi Mérnöki Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás
Számonkérés módja: félévközi jegy
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 4. vagy 6. (EMH, KMH, KTH), 2. vagy 4. (VMH, TVMH)
Órakerete: 2 óra hetente
Önálló munka: 2 óra hetente
Kreditérték: 2


II. A tantárgy oktatásának célja

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a magyarországi flóra mennyiségi adataival, flóraelem csoportjaival, a hazai flóra történetével, múltbéli és jelenlegi dinamikájával, a florisztikai és növényföldrajzi adatgyűjtés és térképezés módszereivel, elemzésük lehetőségeivel. Fontos célkitűzés, hogy a kötelező tárgyakban oktatott növényfajok mellett a magyar flóra többi tagjáról is információkat nyújtson, illetve alapvető receptet adjon a hallgatóknak a későbbi botanikai feldolgozások kivitelezésére.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: A magyar flóra alapvető számadatai. Flóraelem-típusok, arealgeográfiai hátterük és példafajok ismertetése. A magyar flóra története, az adventív növények típusainak áttekintése. A flóratérképezés jelentősége, lehetőségei, magyarországi és európai története. Növényföldrajzi elemzések. Florisztikai eredmények természetvédelmi hasznosítása. A fontosabb rendszertani csoportok áttekintése. Kiválasztott rendszertani csoportok részletes bemutatása, taxonómiai, határozási, chorológiai szempontból.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Növénytan I. (EVNANÖV1/G1) (VMH), Általános növénytan és növényrendszertan (ENNAÁLTNÖV/G) (TVMH), Növényrendszertan (EENARENV/G) (EMH), Növényrendszertan (ETNANÖVRV/G) (KMH, KTH)

 

Ráépülő tárgyak: -


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A félév során az előadások keretében interaktív oktatásra törekszünk, az előadott szöveg és képanyag azonnali megvitatásával. Infrastrukturális szükséglet: növényhatározó, kézi nagyító, projektor, diavetítő, légifénykép és térkép-anyagok, GPS.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

Félévközi jegy: a félév során egyénileg választott, a tananyaghoz kapcsolódó résztémából irodalmi feldolgozást és annak értékeléséből összeállított írásos szakmai anyagot kell készíteni, ennek érdemjegye a félévközi jegy.

A félévközi jegy megszerzésének a feltétele az írásbeli feladat megfelelő színvonalú elvégzése, valamint az órák rendszeres látogatása.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a magyar flóra alapadatait, flóraelem típusait,

jártasság szintjén ismerjék a florisztikai elemzések lehetőségeit,

ismereti szinten ismerjék a florisztikai problémák megoldási útjait.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Simon T. (2000): A magyarországi edényes flóra határozója. - Nemzeti Tankönyvkadó, Budapest.

Járainé Komlódi M. (1995): Pannon Enciklopédia. Magyarország növényvilága. - Dunakanyar 2000 Kiadó, Budapest. (egyes fejezetek)

 

Ajánlott:

Borhidi A. - Sántha A. (szerk.) (1999): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól. - KvM, Budapest.

Borhidi A. (1998): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. - 3. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Adler, W. - Oswald, K. - Fischer, R. (1994): Exkursionsflora von Österreich. - Ulmer, Stuttgart, 1180 pp.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• szakdolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.