2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok II. félév
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. nappali)
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. levelező)
  Gyomismeret
  Gyomnövények biológiája és ökológiája
  Magyar növényvilág ismerete
  Növény- és állatkereskedelem (TVMH)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH levelező)
  Növényföldrajz és társulástan
  Növényismeret (KMH BSc.)
  Növényismeret (KTH BSc.)
  Növényrendszertan (EMH BSc.)
  Növényrendszertan (TVMH BSc.)
  Növénytársulástani gyakorlatok
  Növényvilág védelme (TVMH)
  Növényvilág védelme (VMH nappali)
  Növényvilág védelme (VMH levelező)
  Természetvédelmi biológia (KMH/KTH)
  Természetvédelmi biológia (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
  Természetvédelmi kutatások (VMH levelező)Gyomnövények biológiája és ökológiája
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: Gyombiol.
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Dr. Csiszár Ágnes egyetemi docens
Jellege: kötelező az erdészeti növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak hallgatóinak részére
Oktatásának módja: előadás + gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 2.
Órakerete: 15 + 12 óra összesen
Önálló munka: 2 óra hetente (30 óra összesen)
Kreditérték: 5


II. A tantárgy oktatásának célja

A hallgatók megismertetése a gyomnövények biológiájának azon jellemzőivel, amelyek e fajok fennmaradását és térhódítását elősegítik. Mivel a növények nem zárt rendszerben élnek, ezért szükséges a gyomnövényekkel kapcsolatos állati és emberi hatások ismerete is. A tantárgy célja továbbá, hogy a hallgatók elsajátítsanak néhány vizsgálatot, melyekkel a gyomnövények adaptív tulajdonságait tesztelhetik.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: A gyomnövények elterjedését elősegítő fiziológiai és ökológiai tényezők bemutatása: a tápanyagfelvétel, ivaros és ivartalan szaporodás, magtúlélés, allelopatikus hatás, stb. A növény-állat interakciók és az emberi hatások következményeinek ismertetése.

 

Gyakorlat: A gyomnövények adaptív tulajdonságainak vizsgálata: magtúlélés, magbank, tápanyagfelvétel- és raktározás, allelopatikus hatás, regenerációs képesség.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Gyomnövény-ismeret

 

Ráépülő tárgyak: Erdei gyomszabályozás


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

Az előadások során az oktatás diaképek és fóliák felhasználásával történik.

A gyakorlatok során a vizsgálatok elvégzéséhez laboratóriumi felszerelés (Petri csésze, mérőhenger, vegyszerek…), az üvegházi kísérletekhez elsősorban csíráztató tálcák szükségesek.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

-


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a gyomnövények biológiájának és ökológiájának azon jellemzőit, amelyek a növény számára a fennmaradást és terjedést biztosítják,

jártasság szintjén képesek legyenek a gyomnövények adaptív tulajdonságainak vizsgálatára,

ismereti szinten ismerjék az állati és emberi hatások jelentőségét a gyomnövények terjedésében.


VIII. Irodalom

Kötelező:

-

 

Ajánlott:

Agócs József (1975): Gyomnövényismeret. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Hunyadi K. - Béres I. - Kazinczi G. (2000): Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia. - Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Ujvárosi M. (1973): Gyomnövények. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Csibor I. - Hartmann F. - Princzinger G. - Radvány B. (1998): Veszélyes - 24. A leggyakoribb gyomnövények és az ellenük való védekezés. - Mezőföldi Agrofórum Kft..

Csapody V. (1968): Keimlingsbestimmungsbuch der Dikotyledonen. - Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csontos P. (2001): A természetes magbank kutatásának módszerei. - Scientia Kiadó, Budapest.

Radics L. (1998): Gyommaghatározó. - Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Schermann Sz. (1966): Magismeret 1-2. kötet. - Akadémiai Kiadó, Budapest.

O. Heinisch (1955): Samenatlas. - Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• összevetés a külföldi társintézményekkel,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.