2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok II. félév
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. nappali)
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. levelező)
  Gyomismeret
  Gyomnövények biológiája és ökológiája
  Magyar növényvilág ismerete
  Növény- és állatkereskedelem (TVMH)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH levelező)
  Növényföldrajz és társulástan
  Növényismeret (KMH BSc.)
  Növényismeret (KTH BSc.)
  Növényrendszertan (EMH BSc.)
  Növényrendszertan (TVMH BSc.)
  Növénytársulástani gyakorlatok
  Növényvilág védelme (TVMH)
  Növényvilág védelme (VMH nappali)
  Növényvilág védelme (VMH levelező)
  Természetvédelmi biológia (KMH/KTH)
  Természetvédelmi biológia (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
  Természetvédelmi kutatások (VMH levelező)Gyomismeret
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: EENBGYOM
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Csiszár Ágnes egyetemi docens
Előadója: Dr. Csiszár Ágnes egyetemi docens
Jellege: kötelezően választható az Erdőmérnöki Szak, a Környezetmérnöki Szak, a Környezettudományi Szak, a nappali Vadgazda Mérnöki Szak és a Természetvédelmi Mérnöki Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás
Számonkérés módja: félévközi jegy
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 4. vagy 6. (EMH, KMH, KTH), 2. vagy 4. (VMH, TVMH)
Órakerete: 2 óra hetente
Önálló munka: 2 óra hetente
Kreditérték: 2


II. A tantárgy oktatásának célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a gyomnövényekkel kapcsolatos definíciókat, rendszerezéseket, elsajátítsák a mezőgazdasági, erdészeti, természetvédelmi, humán-egészségügyi szempontból jelentős gyomnövények felismerését, képet kapjanak a múltban és napjainkban jellemző folyamatokról és azok dinamikájáról.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: A gyomismeret botanikai alapjai, definíciói, fogalommagyarázatai. A gyomnövények generatív és vegetatív szaporodási lehetőségei. A gyomnövények életforma-rendszere. A gyomtársulások ismerete, dinamikája. Adventív fajok, növényi inváziók. Veszélyeztetett gyomnövények, eltűnő gyomtársulások. A gyomnövények jellemzőinek ismertetése és a fajok felismerésének elsajátítása herbáriumi lapok, képek és élő növények segítségével.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Növénytan I. (EVNANÖV1/G1) (VMH), Általános növénytan és növényrendszertan (ENNAÁLTNÖV/G) (TVMH), Növényrendszertan (EENARENV/G) (EMH), Növényrendszertan (ETNANÖVRV/G) (KMH, KTH)

 

Ráépülő tárgyak: -


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A félév során az előadások keretében interaktív oktatásra törekszünk, az előadott szöveg és képanyag azonnali megvitatásával. Infrastrukturális szükséglet: növényhatározó, kézi nagyító, projektor, diavetítő, tanszéki képgyűjtemény (honlapon elérhető), gyommag-gyűjtemény (egyes fajokra).


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

Félévközi jegy: a félév során egyénileg választott, a tananyaghoz kapcsolódó résztémából irodalmi feldolgozást és annak értékeléséből összeállított írásos szakmai anyagot kell készíteni, ennek érdemjegye a félévközi jegy.

A félévközi jegy megszerzésének a feltétele az írásbeli feladat megfelelő színvonalú elvégzése, valamint az órák rendszeres látogatása.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a magyar flóra alapadatait, flóraelem típusait,

jártasság szintjén ismerjék a florisztikai elemzések lehetőségeit,

ismereti szinten ismerjék a florisztikai problémák megoldási útjait.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Hunyadi K. - Béres I. - Kazinczi G. (2000): Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia. - Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 

Ajánlott:

Csapody V. (1998): Keimlingsbestimmungsbuch der Dikotyledonen. - Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csibor I. - Hartmann F. - Princzinger G. - Radvány B. (1998): Veszélyes - 24. A leggyakoribb gyomnövények és az ellenük való védekezés. - Mezőföldi Agrofórum Kft.

Botta-Dukát Z. - Mihály B. (2006): Özönnövények II. - TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest.

Mihály B. - Botta-Dukát Z. (2004): Özönnövények. - TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest.

Radics L. (1998): Gyommaghatározó. - Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Ujvárosi M. (1973): Gyomnövények. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• szakdolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.