2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok II. félév
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. nappali)
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. levelező)
  Gyomismeret
  Gyomnövények biológiája és ökológiája
  Magyar növényvilág ismerete
  Növény- és állatkereskedelem (TVMH)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH levelező)
  Növényföldrajz és társulástan
  Növényismeret (KMH BSc.)
  Növényismeret (KTH BSc.)
  Növényrendszertan (EMH BSc.)
  Növényrendszertan (TVMH BSc.)
  Növénytársulástani gyakorlatok
  Növényvilág védelme (TVMH)
  Növényvilág védelme (VMH nappali)
  Növényvilág védelme (VMH levelező)
  Természetvédelmi biológia (KMH/KTH)
  Természetvédelmi biológia (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
  Természetvédelmi kutatások (VMH levelező)I. A tantárgy jellemzői

Kódja: E81-137, E81-138
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Király Gergely egyetemi docens
Előadója: Dr. Király Gergely egyetemi docens
Jellege: kötelező a Vadgazda Mérnöki BSc. Szak nappali tagozatos hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás + gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 2.
Órakerete: 2 + 2 óra hetente
Önálló munka: 4 óra hetente
Kreditérték: 4 (2 előadás + 2 gyakorlat)


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a hallgatókat a fontosabb, gyakoribb hazai alacsonyabb- és magasabbrendű növényekkel, azok morfológiai és ökológiai sajátságaival, illetve a vegetációismeret alapfogalmaival és a legfontosabb hazai vegetációs egységekkel.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: A növényi rendszerezés alapelveinek; a növényrendszertan tárgyának, céljának és feladatainak; a rendszerezésnek és segédtudományainak; a rendszerezés feltételeinek; a növényrendszerezés egységeinek; a nevezéktan szabályainak; a növényrendszertan kialakulásának; a fontosabb rendszereknek az ismertetése. A vírusok, baktériumok, moszatok, gombák, zuzmók és hajtásos növények rendszertani egységeinek tárgyalása. Szakirodalmi forrásismeretek, botanikatörténet és a növényi fajok védelmének ismertetése. A populációbiológiai alapok, a flóra és vegetáció, a vegetációstruktúra, vegetációdinamika és vegetációosztályozás alapfogalmainak ismertetése. Magyarország vegetációtípusainak bemutatása.

 

Gyakorlat: A tárgyalt rendszertani egységekbe tartozó fajok bemutatása, ismertetése herbáriumi lapok és élő növények felhasználásával. Magyarország vegetációtípusainak bemutatása.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Általános növénytan (E81-135)

 

Ráépülő tárgyak: Erdőgazdálkodás, Természetvédelmi ismeretek, Ritka védett fa-és cserjefajok szaporítása, Növény- és állatkereskedelem


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy előadásainak megtartását, a tananyag megértését demonstrációs anyagok segítik: ábratáblák, színes diapozitívok, fólián lévő ábrák. A gyakorlatokon minden oktatásra kerülő fajt élő anyagon bemutatunk, ezen kívül felhasználjuk a tanszéki herbáriumokat, botanikus kerti anyagot, fotókat, ábrákat.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

A félév során a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak. A kollokvium során gyakorlati felismerés és tételhúzás van.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a típusjelző lágyszárú fajokat és a fontosabb fás növényeket,

jártasság szintjén ismerjék a ritkább lágyszárú és alacsonyabbrendű fajokat,

ismereti szinten ismerjék a rendszerezés egységeit, jellemzőit.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Bartha D. - Király G. - Börcsök Z. (2001): Növényrendszertan II. (Alacsonyabbrendű és lágyszárú fajok). - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Agócs J. (1983): Növényismeret. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

 

Ajánlott:

Vancsura R. (1982): Erdészeti növénytan II. (Növényrendszertan). - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Hortobágyi T. (szerk.) (1979): Növényrendszertan. - Tankönyvkiadó, Budapest.

Turcsányi G. (szerk.) (1995): Mezőgazdasági növénytan. - Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.

Terpó A. (szerk.) (1986-87): Növényrendszertan az ökonómbotanika alapjaival I-II. - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. - Tankönyvkiadó, Budapest.

Tóth Z. (1996): Zuzmóismertető. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Purger Z. (1990): Mohaismertető. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Bartha D. (1988): Latin-magyar segédlet a növényfajok tudományos nevezéktanához. - Egyetemi jegyzet, Sopron.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• összevetés a külföldi társintézményekkel,

• diplomatervek, TDK-dolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• új jegyzet írása,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.